Darko Bartoš

Darko Bartoš

Slikar salaša i Vojvodjanske ravnice, slikar Darko Bartoš razvija svoj specifični pristup motivu. Posebana intima njegovih salaša odvaja ga od drugih slikara iste tematike. To su mesta udaljena i izdvojena od sadašnjosti i realnog sveta, tajanstveni kutci slikareve mašte.
____________________________________________________________________________________

Filed under Slikari by admin

Leave a Comment

You must be logged in to comment

Login